(1)
Mariański, J. Sekularyzacja Jako Megatrend społeczno-Kulturowy. RM-IR 2017, 1, 231-257.