(1)
Weżgowiec, B.; Żaliński, A. Słowo wprowadzające: Emocje W Kulturze / Kultura Emocji. RM-IR 2022, 6, 7-10.