(1)
Łosiak-Pilch, J. Emocje, Kontekst Sytuacyjny I Poznanie społeczne. RM-IR 2022, 6, 11-22.