(1)
Lis, A.; Rybkowski, R. Emocje W królestwie racjonalności. O Roli Emocji W działaniach Krakowskich Uczelni. RM-IR 2022, 6, 41-60.