(1)
Korporowicz, L. . Wielopoziomowy Model Emocji W Strukturze osobowoĊ›ci Kulturowej. Perspektywa Kulturalistyczna. RM-IR 2022, 6, 81-86.