(1)
Paleczny, T. Międzykulturowe Typy tożsamości – pomiędzy Integracją a Asymilacją. RM-IR 2019, 3, 11-33.