(1)
Kanal, M.; Grzymała-Moszczyńska, H. Uchodźczynie Syryjskie W Turcji: Specyfika Radzenia Sobie Z Sytuacją Przymusowej Migracji. RM-IR 2019, 3, 95-131.