(1)
Chrzanowska, J. Spór O Historię Kontynentu I pochód Do Pojednania – Aborygeni W Wielokulturowej Australii. RM-IR 2019, 3, 149-168.