(1)
Grzymała-Moszczyńska, H.; Różańska-Mglej, M. Komiks Jako sposób Radzenia Sobie Z Traumą Uchodźczą. RM-IR 2019, 3, 169-185.