Michalewski, T. . (2020). Tożsamość narodowa a problem „polskości” i „śląskości” w twórczości Jana Goczoła. Intercultural Relations, 4(1(7), 9–25. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.01