Paleczny, T. . (2020). Dziedzictwo kulturowe wspólnot lokalnych w tradycji ustnej: Podłoże konstruowania pamięci historycznej. Intercultural Relations, 4(1(7), 65–78. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.04