Polit, J. (2020). „Co powiedziałem, jest prawdą”: Ptaki moa (Dinornithiformes) w pamięci Maorysów. Intercultural Relations, 4(1(7), 93–123. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.06