Banaś, M. . (2020). Reaktywacja nordyckich bogów: Rzecz o neopoganizmie jako formie/odsłonie/emanacji wspólnotowej pamięci. Intercultural Relations, 4(1(7), 143–163. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.08