Hołda, R. . (2020). „Nie ma potrzeby opisywać go szczegółowo” – o stroju krakowskim inaczej. Intercultural Relations, 4(1(7), 189–194. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.11