Banaś, M. (2017). Wybrane obszary relacji międzykulturowych – propozycja teoretyczno-badawcza. Intercultural Relations, 1(1(1), 123–138. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.07