Konarski, W. (2017). Język i relacje międzykulturowe w kontekście etnopolitycznym: Zarys teoretyczny i wybrana egzemplifikacja. Intercultural Relations, 1(1(1), 139–159. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.08