Kantor, R. (2017). Interkulturowość zabawy. Obce wzory kultury zabawy i rozrywki i ich recepcja we współczesnej kulturze ludycznej Krakowa. Intercultural Relations, 1(1(1), 161–195. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.09