Golemo, K. (2017). Muzyka w relacjach międzykulturowych. Intercultural Relations, 1(1(1), 197–218. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.10