Mariański, J. (2017). Sekularyzacja jako megatrend społeczno-kulturowy. Intercultural Relations, 1(1(1), 231–257. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.12