Weżgowiec, B., & Żaliński, A. (2022). Słowo wprowadzające: Emocje w kulturze / Kultura emocji. Intercultural Relations, 6(1(11), 7–10. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/relacje/article/view/4625