Łosiak-Pilch, J. (2022). Emocje, kontekst sytuacyjny i poznanie społeczne. Intercultural Relations, 6(1(11), 11–22. https://doi.org/10.12797/RM.01.2022.11.01