Lis, A., & Rybkowski, R. (2022). Emocje w królestwie racjonalności. O roli emocji w działaniach krakowskich uczelni. Intercultural Relations, 6(1(11), 41–60. https://doi.org/10.12797/RM.01.2022.11.03