Korporowicz, L. (2022). Wielopoziomowy model emocji w strukturze osobowości kulturowej. Perspektywa kulturalistyczna. Intercultural Relations, 6(1(11), 81–86. https://doi.org/10.12797/RM.01.2022.11.05