Paleczny, T. (2019). Międzykulturowe typy tożsamości – pomiędzy integracją a asymilacją. Intercultural Relations, 3(1(5), 11–33. https://doi.org/10.12797/RM.01.2019.05.01