Chrzanowska, J. (2019). Spór o historię kontynentu i pochód do pojednania – Aborygeni w wielokulturowej Australii. Intercultural Relations, 3(1(5), 149–168. https://doi.org/10.12797/RM.01.2019.05.06