Grzymała-Moszczyńska, H., & Różańska-Mglej, M. (2019). Komiks jako sposób radzenia sobie z traumą uchodźczą. Intercultural Relations, 3(1(5), 169–185. https://doi.org/10.12797/RM.01.2019.05.07