Paleczny, T. (2019). Recenzja monografii zbiorowej pod redakcją Moniki Banaś pt. "Kobiety w polityce" (Księgarnia Akademicka, Kraków 2018). Intercultural Relations, 3(1(5), 213–219. https://doi.org/10.12797/RM.01.2019.05.10