Michalewski, Tomasz. 2020. “Tożsamość Narodowa a Problem „polskości” I „śląskości” W twórczości Jana Goczoła”. Intercultural Relations 4 (1(7):9-25. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.01.