Paleczny, Tadeusz. 2020. “Dziedzictwo Kulturowe wspólnot Lokalnych W Tradycji Ustnej: Podłoże Konstruowania pamięci Historycznej”. Intercultural Relations 4 (1(7):65-78. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.04.