Cichoń, Stanisław Szczepan. 2020. “Przydrożne Sacrum W pamięci Lokalnej: Studium Ziemi myślenickiej”. Intercultural Relations 4 (1(7):79-92. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.05.