Polit, Jakub. 2020. “„Co powiedziałem, Jest prawdą”: Ptaki Moa (Dinornithiformes) W pamięci Maorysów”. Intercultural Relations 4 (1(7):93-123. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.06.