Banaś, Monika. 2020. “Reaktywacja Nordyckich bogów: Rzecz O Neopoganizmie Jako formie/odsłonie/Emanacji wspólnotowej pamięci”. Intercultural Relations 4 (1(7):143-63. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.08.