Hołda, Renata. 2020. “„Nie Ma Potrzeby Opisywać Go szczegółowo” – O Stroju Krakowskim Inaczej”. Intercultural Relations 4 (1(7):189-94. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.11.