Majcherek, Janusz A. 2017. “Relatywizm Kulturowy a Badanie Relacji międzykulturowych”. Intercultural Relations 1 (1(1):83-105. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.05.