Konarski, Wawrzyniec. 2017. “Język I Relacje międzykulturowe W kontekście Etnopolitycznym: Zarys Teoretyczny I Wybrana Egzemplifikacja”. Intercultural Relations 1 (1(1):139-59. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.08.