Kantor, Ryszard. 2017. “Interkulturowość Zabawy. Obce Wzory Kultury Zabawy I Rozrywki I Ich Recepcja We współczesnej Kulturze Ludycznej Krakowa”. Intercultural Relations 1 (1(1):161-95. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.09.