Łosiak-Pilch, Julia. 2022. “Emocje, Kontekst Sytuacyjny I Poznanie społeczne”. Intercultural Relations 6 (1(11):11-22. https://doi.org/10.12797/RM.01.2022.11.01.