Lis, Aleksandra, and Radosław Rybkowski. 2022. “Emocje W królestwie racjonalności. O Roli Emocji W działaniach Krakowskich Uczelni”. Intercultural Relations 6 (1(11):41-60. https://doi.org/10.12797/RM.01.2022.11.03.