Paleczny, Tadeusz. 2019. “Międzykulturowe Typy tożsamości – pomiędzy Integracją a Asymilacją”. Intercultural Relations 3 (1(5):11-33. https://doi.org/10.12797/RM.01.2019.05.01.