Chrzanowska, Joanna. 2019. “Spór O Historię Kontynentu I pochód Do Pojednania – Aborygeni W Wielokulturowej Australii”. Intercultural Relations 3 (1(5):149-68. https://doi.org/10.12797/RM.01.2019.05.06.