Grzymała-Moszczyńska, Halina, and Małgorzata Różańska-Mglej. 2019. “Komiks Jako sposób Radzenia Sobie Z Traumą Uchodźczą”. Intercultural Relations 3 (1(5):169-85. https://doi.org/10.12797/RM.01.2019.05.07.