Michalewski, T. . (2020) “Tożsamość narodowa a problem „polskości” i „śląskości” w twórczości Jana Goczoła”, Intercultural Relations, 4(1(7), pp. 9–25. doi: 10.12797/RM.01.2020.07.01.