Paleczny, T. . (2020) “Dziedzictwo kulturowe wspólnot lokalnych w tradycji ustnej: Podłoże konstruowania pamięci historycznej”, Intercultural Relations, 4(1(7), pp. 65–78. doi: 10.12797/RM.01.2020.07.04.