Cichoń, S. S. . (2020) “Przydrożne sacrum w pamięci lokalnej: Studium ziemi myślenickiej”, Intercultural Relations, 4(1(7), pp. 79–92. doi: 10.12797/RM.01.2020.07.05.