Polit, J. (2020) “„Co powiedziałem, jest prawdą”: Ptaki moa (Dinornithiformes) w pamięci Maorysów”, Intercultural Relations, 4(1(7), pp. 93–123. doi: 10.12797/RM.01.2020.07.06.