Banaś, M. . (2020) “Reaktywacja nordyckich bogów: Rzecz o neopoganizmie jako formie/odsłonie/emanacji wspólnotowej pamięci”, Intercultural Relations, 4(1(7), pp. 143–163. doi: 10.12797/RM.01.2020.07.08.