Hołda, R. . (2020) “„Nie ma potrzeby opisywać go szczegółowo” – o stroju krakowskim inaczej”, Intercultural Relations, 4(1(7), pp. 189–194. doi: 10.12797/RM.01.2020.07.11.