Majcherek, J. A. (2017) “Relatywizm kulturowy a badanie relacji międzykulturowych”, Intercultural Relations, 1(1(1), pp. 83–105. doi: 10.12797/RM.01.2017.01.05.