Banaś, M. (2017) “Wybrane obszary relacji międzykulturowych – propozycja teoretyczno-badawcza”, Intercultural Relations, 1(1(1), pp. 123–138. doi: 10.12797/RM.01.2017.01.07.