Konarski, W. (2017) “Język i relacje międzykulturowe w kontekście etnopolitycznym: Zarys teoretyczny i wybrana egzemplifikacja”, Intercultural Relations, 1(1(1), pp. 139–159. doi: 10.12797/RM.01.2017.01.08.